Fajnie napisany artykuł w 8 e-wydaniu dwutygodnika Mocne Strony o naszym Klubie. Jesteśmy na czwartej  stronie.

Zapraszam wszystkich do przeczytania i wspierania naszej inicjatywy.

https://www.mocnestrony.com.pl/e-wydanie.html

https://pomagam.pl/trialteam